sprawa lesbijki przed sądem
"Na ławie oskarżonych siedzi redaktor Plewiński, a sprawa nazywa się >sprawą Sadowskiej<". Próba dochodzenia praw przed sądem przekształciła się w swego rodzaju społeczny sąd nad Sadowską, podczas którego wykorzystane zostały języki władzy: dyskurs prawa i powiazany z nim dyskurs nauki.

sprawa kobieca
Dążenie do równouprawnienia kobiet, w które Sadowska była osobiście zaangażowana.

sprawa polska
Konieczność walki w obronie moralności Polaków, jaką uzasadniały swoje zainteresowanie skandalizujące gazety codzienne. Ale także sprawa polskiej niepodległości, na rzecz której Sadowska działała przed 1918 rokiem.

sprawa narodowa
Kobieta-Polka ma obowiązki, których Sadowska nie spełniała - jej sprawa była ważna wazna zarówno dla przedstawicieli kościoła katolickiego, jak i dla eugeników.

sprawa publiczna/sprawa prywatna

 

 

 

fejsbuk